ISGPRO

Akademedya’nın 2008 yılından bu yana geliştirdiği, 2015 itibariyle IRONIC ile aynı çatı altında entegre olarak sunduğu, gelişiminde A ve B sınıfı ISG uzmanlarının, Türkiye’nin önde gelen firmalarının ISG departmanlarının danışmanlığı ve desteği olan, Tübitak Teydeb destekli, güncel yasa (6331) ve mevzuatlara, OHSAS ve ISO ya uygun, tamamıyla Çevre ve İş Güvenliği Yönetimine yönelik bir yazılım paketidir.

Ar-Ge, Teknoloji ve Yenilikçi Boyutu Farklı Özellikleri

 • Akademedya’nın ISG alanında sektörde ilk firma olması
 • Akademedya ekibinin konu hakkında bilgi birikimi ve tecrübesi
 • Uygulamaların birçok referansı olması nedeniyle testlerde ve geçerlilik onaylarından geçmiş olması
 • Sadece ISG profesyonellerine değil, yönetim kademesine ve son kullanıcıya da hitap etmesi, yönetici portali, son kullanıcı portali
 • İş zekası çıktıları ve istatistikler üretmesi
 • Sürekli güncellenmesi, canlı olması
 • TÜBİTAK destekli olması
 • Veri madenciliği desteği ile geliştirilecek karar destek modülü, iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarını azaltıcı yönde pro-aktif yönlendirmeler yapabilme
 • Birçok danışman, kurum ve kuruluş ile çalışmalar sonucu üretilmiş olması, teori ve pratiğin gerçeklendiği uygulamalar
 • Süreçlerde zaman ve maliyet tasarrufu
 • Satış sonrası destek ve canlı bakım süreci

Hedef Kitle

ISG Pro, gerek bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği birimi bulunduran, gerekse iş sağlığı ve güvenliği hizmetini dışarıdan temin eden tüm özel ve devlet kurum / kuruluşlarında kullanılabilir.

Amaç - Kapsam & Kullanıcı Profili

ISG Pro özellikle işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin işlerini kolaylaştıran, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, yönetsel kararların alınmasında, düzenleyici ve önleyici aksiyonların planlanmasında etkin rol oynayan entegre bir çatı sunar.

Sağlık ve güvenlik birimlerindeki tüm prosesler, yasal mevzuata uygunluk kriterleri esas alınarak, yazılım paketi bünyesindeki modüler yapı sayesinde rahatça yönetilebilmekte, iş akışındaki süreçler izlenebilir hale gelmekte, sistematik olarak depolanan verilerin esnek ve parametrik uygulama ara yüzlerinden sorgulanabilmesi / raporlanabilmesi sağlanmaktadır.

Dinamik kullanıcı-rol modeli sayesinde yazılıma sınırsız sayıda kullanıcı ekleme imkânı sunar. Uygulamanın ana kullanıcıları işyeri hekimleri, İSG birimi yardımcı sağlık personelleri, iş güvenliği departmanı çalışanları, insan kaynakları, bilgi sistemleri, üst yönetim kullanıcıları vb. olmakla birlikte; anonim ara yüzler ve son kullanıcı ekranları ile kısıtlı profillerin dışında tüm çalışanların hizmet alabileceği bir yapı sunar.

Genel Özellikleri

 • Web tabanlı
 • Kullanıcı bilgisayarlarında hiç bir kurulum ve konfigürasyon gerektirmez (İnternet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox desteği)
 • Dinamik ve güçlü altyapısı ile sektör bağımsız
 • Çoklu şirket ve lokasyon desteği ile merkezi yönetim
 • Kullanıcı dostu ara yüzler sayesinde hızlı ve kolay kullanım
 • Güçlü merkezi yetkilendirme modülü sayesinde çok güvenli
 • Active Directory ile entegre login sistemi
 • Esnek ve gelişmiş sorgulama ara yüzleri
 • Grafiksel raporlar, ofis uygulamalarına veri transferi
 • Detaylı doküman / eklenti yönetimi modülü ile her dosya formatında eklenti saklayabilme
 • Elektronik ortamdan yürütülmeye başlanan süreçler ile önemli ölçüde kağıt ve zaman tasarrufu
 • T.C. mevzuatı, kurum standartları ve iç tüzükleri ile “Yasal ve Diğer Şartlar”ın takibi
 • Personel bilgilerini, firmanızın kullandığı herhangi bir insan kaynakları veritabanından ve uygulamasından (SAP,Humanist,Poldy,Opera,Logo, vb. programlar) otomatik olarak güncelleme imkanı
 • Gelişmiş Risk Değerlendirme Modülü
 • Eğitim ve denetim planlarının etkin takibi
 • Ana sayfa hatırlatmaları (dashboard) ve e-posta bildirimleri ile sürekli canlı sistem
 • Developer Express geliştirme platformu ile kullanıcı dostu görünüm, şık ara yüzler, sürükle & bırak esnekliği de sunan iş zekası çözümleri, sorgu, rapor ve grafik çıktıları
 • Güncel Microsoft teknolojileri ile geliştirme ve MS Sql Server veritabanı desteği

Modüller

 • Dinamik Altyapı Kütüphanesi
 • Risk Değerlendirmesi ve Uygunsuzluk Takibi
  • İş, iş adımı, kimyasal, mekan ve ekipman bazında Risk Analizleri
  • Ön tanımlı kontrol listeleri üzerinden uygunluk değerlendirmesi
 • İş Kazası Modülü
  • İş Kazası Detay Bilgileri
  • Kök Neden Analizi
  • İstatistikler
  • Bölüm, Kaza Sınıfı, Personel Türü bazında Aylık, Yıllık, Kaza Olabilirlik, Ağırlık ve Sıklık Oranı istatistik ve Grafikleri
 • Bildirimler
  • Olay Bildirimi
  • Ramak Kala (Kıl Payı, Yakın Kaza) Bildirimi
  • Yangın ve Yangın Başlangıcı Bildirimi
  • Güvensiz Davranış Bildirimi
  • Mobil Arayüz Desteği
 • Saha Denetimleri
  • Sahada Tespit Edilen Tehlike/Uygunsuzlukların Takibi
  • Mobil Arayüz Desteği
 • Acil Durum ve Tatbikat Yönetimi
  • Acil Durum Ekiplerinin Belirlenmesi, Yönetilmesi, Uyarılar, Bildirimler
  • Tatbikat Yönetimi
 • Eğitim Modülü
  • Yıllık Eğitim Planı
  • Tehlike Sınıfı Bazında Personel Eğitimlerinin Takibi
  • Sorgulama ve Raporlar
 • İzne Bağlı İşler ve Çalışma Bildirimleri
  • Çalışma Bildirimi (Kurum İçi / Taşeron Firma)
  • İş İzinleri Takibi
  • Mobil Arayüz Desteği
 • KKD Takibi
  • KKD Stok Takibi
  • Personel KKD Teslim / Değişim Takibi
 • Taşeron Yönetimi
  • Alt işveren çalışanlarına ait yasal olarak takip edilmesi gereken konuların (sağlık raporu, eğitimleri, kkd'leri vb.) takibi ve hatırlatılması
 • Kimyasal Modülü
  • Kimyasal Tanım, Piktogram ve Sorguları
  • Özet MSDS Formları (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu)
 • Ergonomi Analizleri
  • Ağırlık Kaldırma Analizi
  • Hızlı Maruziyet Değerlendirme
  • TIE Ergonomi Analizi
  • Sue Rodgers Ergonomi Analizi
 • Çevre Modülleri
  • İzleme ve Ölçme Takibi
  • Çevre Etki Değerlendirme
  • Atık Takip İşlemleri
  • Tedarikçi Firma Sözleşme / Lisans Takibi
  • Su Arıtma Ölçüm Değerleri
  • Sera Gazı Emisyon Ölçümleri Takibi
  • Çevreyi Etkileyen Olay / Çevre Kazası Takibi
 • Entegre DÖF Modülü
  • Sistem İçerisindeki Tüm Modüllerle Bağlantılı DÖF Sistemi
  • Olay, Durum ya da Davranış Nedenleri Bazında DÖF İstatistikleri
  • Dinamik Eskalasyon ve Hatırlatma Altyapısı
 • Yıllık Çalışma Planı
 • Ekipman Kontrolleri
 • Yasal Uygunluk Değerlendirmesi ve Mevzuat Takibi
 • Kurum İçi / Dış Kurum Denetimleri Takibi
 • ISG Kurul Toplantıları
 • Ortam Ölçümleri
 • Doküman Yönetimi
 • Kök Neden Analizi
 • E posta hatırlatmaları
 • Yönetici Hatırlatmaları
 • İstatistik ve Raporlama